oudercomite_logoWerking

In overleg

Het oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten om het leven op de school voor onze kinderen nog aangenamer te maken. We trachten de link tussen de oudergemeenschap en de school zo sterk mogelijk te maken en zo de betrokkenheid van de ouders te vergroten. We doen dit met een hart voor de school én voor de kinderen. Om de 6 à 8 weken vergadert het oudercomité in de refter van de basisschool.

Het oudercomité werkt steeds in overleg met de directie. De directie en school zijn in het OC dan ook vertegenwoordigd door de directeur en een drietal leerkrachten verspreid over de kleuter- en basisscholen. Een dergelijke goede samenwerking stelt ons in staat de noden van de school goed in te schatten. Sinds dit jaar krijgt elke leerkracht ook een bepaald budget voor zijn klas waarmee deze iets kan aankopen dat tijdens de lesuren kan gebruikt worden.

Activiteiten

Om aan de noden tegemoet te komen organiseert het OC tal van activiteiten om geld in het laatje te brengen. Meest zichtbaar is uiteraard het eetfeest en het schoolfeest, maar ook o.a de wafeltjesverkoop zorgt ervoor dat we kleine en grote projecten kunnen opzetten of ondersteunen. U, als ouder of grootouder, kan hierbij uw steentje bijdragen.

Sociale rol

Uiteraard heeft het OC ook een sociale rol te vervullen. Daarom probeert het ouders samen te brengen tijdens praatmomenten of thema-avonden. Deze ontmoetingsmomenten vinden plaats in de basisschool. Op deze manier ontmoeten ouders en leerkrachten elkaar op informele wijze. Tijdens thema-avonden worden sprekers uitgenodigd rond thema's die ons nauw aan het hart liggen (bijvoorbeeld "Veilig surfen op het internet") en er is ruimte om gedachten te wisselen over opvoedingsonderwerpen.